Актуално

Убийствен договор за газ оставил кабинетът „Донев“: Хората на Радев буквално заробили България

Последното служебно правителство на президента Румен Радев буквално е заробило България с договор за газ за цели 13 години с турската държавна компания “Боташ” при огромни разходи за “Булгаргаз” ЕАД, коментираха пред “Труд news” депутати от различни парламентарни групи и висши служители от министерството на енергетиката, имайки предвид Споразумението, подписано на 30 декември миналата година между “Боташ” и “Булгаргаз”. Условията в документите са убийствени за България, заявиха енергийни експерти.

Медията разполага с подписаните двустранни документи – Споразумение и Протокол, а народни представители от мнозинството се колебаят дали да не разгледат отново предложението на парламентарната група на БСП за създаване на временна комисия по Споразумението между “Булгаргаз” и турската енергийна компания “Боташ”, което бе отхвърлено от дневния ред на парламента тази седмица.

Юристи с богат международен опит коментирах, че документите са брилянтен пример, как държава трябва да пази и развива енергийните си интереси, имайки предвид всички изисквания, които Анкара е поставила пред София. В на пръв поглед семплото Споразумение от няколко страници, турската държавна компания е обезпечила на сто процента своя интерес, докато от българска страна са приети условия, които далеч не защитават финансовата стабилност на държавното ни газово дружество.

В случай на предсрочно прекратяване на Споразумението по вина на българските власти (виж Споразумението – т. 9, б. р.), “Боташ” има право на огромни обезщетения, изчислени в милиарди долари. Обезщетението е равно на сумата на “такса услуга” дължима от “Булгаргаз” на “Боташ” за доставка на 53 200 МWh/ден, умножена по броя на оставащите дни до края на Споразумението. Енергийни експерти изчислиха, че ако договорът бъде прекратен от 1 юли 2023 г., “Булгаргаз” би следвало да заплати неустойка до края на договора в рамер на $2,161,060,900 (53 200 Мвч/ден х $9.145/Мвч х 365 дни х 12 години). А за целия период на действие на Споразумението – 1 април 2023 г. до 31 декември 2035 г. “Булгаргаз” ще плати $2,177,456,507,50 на “Боташ”.

Междувременно от “Възраждане”, ППДБ и ГЕРБ-СДС неофициално изразиха опасения, че “държавата ни буквално гарантира на “Боташ” достъп до българския и европейския пазар”, а България става параван за доставка на руски газ за ЕС. “Практически, “Булгаргаз” се превръща в един вид агент на “Боташ”, каза лаконично пред “Труд news” депутат от ДБ, който вече се е запознал със съдържанието на Споразумението и Протокола.

Още по-притеснителен факт е, че с подписването на тристранния Протокол, почти се избягват правилата на европейските регулатори за достъп, пренос и търговия с природен газ, а в Споразумението не е предвидена клауза за прекратяване на договора от страна на “Булгаргаз”, не е предвидена и клауза за предоговаряне на условията му. “На практика задкулисно се блокират капацитети, а компания извън ЕС по непрозрачен начин влиза на българския и европейския пазар”, казаха икономисти.

Енергийният министър Румен Радев в отговор на въпрос на ПГ на БСП в парламента на 23.06.2022 г.: Служебното правителство е одобрило споразумението без да го е виждало

Споразумението е одобрено с Решение №26 от 12 януари 2023 г. на Министерския съвет, като в рамките на съгласувателната процедура по чл. 32, ал. 1 от Устройствения правилник на Министерския съвет и неговата администрация същото не е представено, за което има направени бележки от Министерството на финансите и Министерството на външните работи. В Споразумението не е посочено и в приложенията към комплекта документи, внесени за разглеждане от Министерския съвет.

Подобна известна непрецизност в процедурата по одобрение на Споразумението от Министерския съвет и комуникацията от Министерството на енергетиката по времето на министър Христов (Росен Христов, б. р.)- да, създават определено напрежение и медийни публикации.

В споразумението на практика са основни договорености, които следва да се доразвият в стандартен договор за покупко-продажба на природен газ, който в момента се договаря от “Боташ” и “Булгаргаз”. В рамките на тези преговори има вероятна известна възможност за предоговаряне, оптимизиране евентуално на част от договореностите, но въпреки това, Споразумението е правнообвързващо, произвело е вече ефект, в това число във връзка и с доставки през месец април 2023 г. Договореностите са отчетени и от КЕВР при формиране на ценообразуващите елементи на утвърдената с Решение №7 – това е Ц-7, ценово – 7, от 1 април 2023 г. относно цената на природния газ.

Министерството на енергетиката ще окаже всяка необходима институционална подкрепа при използване на възможността за преразглеждане и предоговаряне на клаузи от Споразумението.

Из Протокол относно доставките на природен газ в пункт Малкочлар/Странджа

Резервиран капацитет от 106.400 MWh на ден до 31 декември 2035 година

Настоящият Протокол се подписа на 30 декември 2022 г. между “Боташ”, “Булгаргаз” ЕАД и “Булгартрансгаз” ЕАД


Страните се договарят следното:

1) Булгаргаз и Булгартрансгаз гарантират, че за целия срок на действие на Споразумението и/или на ДПП (доставките на природен газ), т. е. за 13 години, целият необходим капацитет в пункт Малкочлар/Странджа, както и при наличие на свободен капацитет и в съответствие с приложимите процедури, капацитетът, необходим за пренос и на изходните точки на българската газопреносна мрежа, ще бъде резервиран и използван съгласно съответните права и задължения на “Боташ” и “Булгаргаз”, предвидени в Споразумението и ДПП.

2) “Боташ” и “Булгаргаз” се споразумяват и потвърждават, че общият дневен капацитет, който ще бъде резервиран до 31 декември 2035 година в точката Малкочлар/Странджа съгласно член 1 е 106.400 MWh в съответствие със Споразумението и ДПП.

Из Споразумението между “Боташ” и “Булгаргаз” ЕАД

Ако правата на „Боташ“ бъдат накърнени от българските власти, следва предсрочно прекратяване

3. Обхват на сделката: За всеки ден по срока на действие на Споразумението Купувачът резервира дневен капацитет от 53200 MWh на Малкочлар/Странджа, който се разпределя за ползване от “Боташ”.

5. Точка на доставка: Точката на доставка е точката, в която се намира точката на свързване на границата на Република Турция и България, известна като точката Малчоклар/Странджа.

6. Доставки на втечнен природен газ: Купувачът е отговорен за доставката на товари с втечнен природен газ до съоръженията на Продавача. Съоръженията на Продавача и пристанището за разтоварване се намират в терминала Saros FSRU Terminal, Турция.

Не по-късно от 15 дни преди всеки прозорец на доставка Продавачът може да посочи алтернативно съоръжение на Продавача и пристанище за разтоварване на всеки терминал за втечнен природен газ, разположен в Република Турция и Европа. Определянето на европейски терминали подлежи на одобрение от страна на Купувача, което не може да бъде отказано безпричинно.

8. Разпределен капацитет на “Боташ”: По време на срока на действие на действие на настоящото Споразумение “Булгаргаз” се съгласява и потвърждава, че Резервирания капацитет на “Боташ” (РКB) се разпределя и използва изключително в съответствие с инструкциите на “Боташ” по преценка на “Боташ”, “Булгаргаз” се съгласява и потвърждава, че ще преотстъпва на трети лица или доставя количества природен газ осигурени от Боташ в точката на доставка по РКВ, на трети лица в Българската виртуална търговска точка или при условие, че има наличност, в Изходната точка съгласно инструкциите на “Боташ”.
“Боташ” има право да прехвърля правата си (частично или изцяло) по отношение на РКВ на своите Свързани лица. От “Боташ” не се изисква да получи съгласието на “Булгаргаз” за упражняване на това право на прехвърляне.

9. Гаранции: Ако в който и да е момент по Срока, правата на “Боташ” по отношение на РКВ бъдат накърнени по каквато и да е причина, дължаща се на българските власти, включително на “Булгаргаз” и “Булгартрансгаз”, и в резултат на това “Боташ” не е в състояние на упражни тези права, Купувачът не изпълни задълженията си или някое от задълженията си за плащане и това неизпълнение е продължително или не е отстранено в рамките на 15 последователни дни, тогава Продавачът има право незабавно да прекрати настоящото Споразумение. В случай на предсрочно прекратяване, Купувачът трябва да плати на Продавача сума, равна на произведението от Сумата за дневно плащане към момента и оставащите Дни в рамките на Срока.

Хронология на преговорите на служебната власт с турската компания “Боташ”

От „историческо споразумение“ до „танкер в турски води“
09.12.2022 година
Президентът Румен Радев по време на срещата си с турския президент Реджеп Ердоган в Анкара: “Сътрудничеството между България и Турция е важно за сигурността и стабилността в региона. Двете страни имат важно взаимноизгодно сътрудничество в сферите на икономиката, енергетиката, туризма и изтъкна значението на опазването на сигурността на общите граници. Очакваме скоро още по-голяма свързаност между нашите енергийните системи „.

Президентът Румен Радев анонсира при посещението си в Турция през декември миналата година, че очаква скоро “още по-голяма свързаност между нашите енергийните системи”. Споразумението и Протокола за газ с “Боташ” бе подписано след по-малко от месец от представителите на служебната власт.

11.12.2022 година
Служебният енергиен министър Росен Христов на среща в Истанбул с генералния директор Бурхан Йозджан на турската държавна енергийна компания “Боташ”:
“Благодарение на разговорите и добрите отношения между президентите Радев и Ердоган, можем да стартираме преговори за системна доставка на газ от Турция”.

18.12.2022 година
Служебният енергиен министър Росен Христов след среща с турския си колега Фатих Дьонмез: “Преговорите за доставка, транзит и закупуване на газ с Турция напредват изключително бързо”.

23.12.2022 година
Служебният енергиен министър Росен Христов пред журналисти в България: “Турция ни предлага изключително голяма гъвкавост и нашата задача ще е само да вкараме танкера в турски води, а те ще го разтоварват където имат възможност в момента”.

30.12.2022 година
“Булгаргаз” ЕАД подписва Споразумение с турската държавна енергийна компания “Боташ”. Подписан е и Протокол между “Боташ”, “Булгаргаз” ЕАД и “Булгартрансгаз” ЕАД.

03.01.2023 година
Президентът Румен Радев по време на срещата с турския енергиен министър Фатих Дьонмаз в София: “Искам да изразя своето задоволство от факта, че само три седмици след моето посещение в Истанбул и принципната ми договорка с президента Ердоган за задълбочаване на нашите отношения в сферата на енергетиката, двете министерства на Турция и България, работейки изключително интензивно, успяхте да материализирате нашата политическа воля в конкретно споразумение. Това споразумение е историческо за нашите страни, защото за първи път дава възможност на чуждестранна компания да получи достъп до терминалите за втечнен газ на република Турция и до вашата газопреносната система”.

11.01.2023 година
Министерският съвет одобрява сключването на Споразумението между “Булгаргаз” ЕАД и “Боташ”.

23.02.2023 година
“Булгаргаз” ЕАД стартира тръжна процедура за доставка на 500 000 MWh втечнен природен газ за м. април 2023 г. Това е първият товар на турски терминал за втечнен природен газ, по линия на сключеното между българското дружество и турската компания “Боташ”.

12.04.2023 година
Служебният енергиен министър Росен Христов и изпълнителният директор на “Булгаргаз” ЕАД Деница Златева посрещат първия танкер с втечнен газ на терминал Marmara Ereglisi LNG.

Проверете също

Томислав Дончев: Боя се, че на г-н Радев не му харесва нито едно управление, различно от неговото

За да доведат до резултат конституционните промени, ще трябват още много усилия. Това заяви в …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *